dimecres, 26 de novembre de 2014

Sorpresa: el gènere dels huracans si importa

Sexisme és la discriminació basada en el sexe de la persona que la pateix. És doncs un tipus de prejudici, derivat de la supremacia masculina -hegemonia dels homes per damunt de les dones-, que altera l'objectivitat i impedeix apreciar les persones pels seus mèrits.

Tots sabem que malauradament encara vivim en una societat sexista. Coneixem el sexisme lingüístic i l’androcentrisme inherent a les llengües romàniques. Sabem que sovint les joguines són sexistes. I el mercat laboral. I la publicitat.  Fins i tot que els insults són sexistes.

Sabem tot això. Però tot i així m´he sorprès al llegir que els huracans amb nom de dona maten més persones que els huracans amb nom d´home: resulta que la gent té més por de Víctor que de Victòria -el nom de Víctor els sembla més perillós i més amenaçador- i per tant, es prenen més mesures de precaució davant una tempesta tropical si el perill té nom masculí. Per això, històricament, els huracans batejats amb nom de dona han matat a més persones que no pas els huracans amb noms masculins, segon un estudi recentment publicat a Proceedings of the National Academy of Science.

Cada any es prepara una llista amb els noms amb els quals es batejaran el huracans que es vagin succeint al llarg de la temporada. Aquests llistats, que es reciclen cada 6 anys, inclouen un nom per cada lletra de l´abecedari i alternen noms masculins amb femenins. Val a dir que durant molts segles el nom de l´huracà venia determinat pel Sant del dia, però a finals del S. XIX es van començar a nomenar amb noms bíblics de dona, fins que a finals del S. XX, concretament el 1979, l´Organització Meteorológica Mundial i el Servei Meteorològic de EEUU, van decidir alternar noms de dones i homes per a nomenar els huracans, tot i que cada zona del planeta que pateix huracans, ciclons i tempestes tropicals tenen el seu propi llistat de noms.

Doncs bé, els investigadors han analitzat les darreres sis dècades d´huracans i les morts que s´han produït com a conseqüència d´aquest fenomen meteorològic,
i les conclusions assenyalen que dels 47 huracans més letals, aquells que tenien nom de dona han matat el doble de persones que els que tenien nom d,home. I les diferències encara són més grans, si comparem el nombre de víctimes resultants d´un huracà amb un nom d´home contundent amb el nombre de víctimes resultants d´un huracà amb un nom dolç femení -és a dir, canviar el nom d´un huracà de Sebastien a Eloise pot fins i tot triplicar els seus efectes letals-.


Així doncs, hi ha un sexisme clarament implícit a l´hora de prendre decisions i mesures de seguretat davant un huracà, perquè es prenen més o menys precaucions per raó de gènere -si el nom és masculí o femení- sense tenir en compte el perill real que això comporta...


No us sembla realment increïble que el génere dels huracans condicioni el número de víctimes? 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada