dimarts, 3 de febrer de 2015

Selfie, selfie, selfie!!! CONSEJOS


Ho he de reconèixer. M´encanta. Ho trobo divertit, refrescant i m´agrada sorprendre els meus amics enviant-los un autoretrat de factura pròpia o bé compartir-lo a les xarxes socials. És igual si a la foto surto molt bé o molt malament: el que importa és que sigui divertida i que qui la vegi somrigui.

D´aquesta tendència de fer-se una auto foto a qualsevol lloc mitjançant el smartphone, la tablet o la Webcam per després compartir-ho a les xarxes socials se´n diu SELFIE. He de puntualitzar, però, que el mot selfie no és exclusiu per a referir-se a autofotos que es pengen a Internet, però resulta que s´ha popularitzat arran de la publicació d´aquests autoretrats a la Xarxa, de tal manera, que la paraula selfie va ser escollida com a "paraula de l´any 2013" pel Diccionari Oxford
.Com podeu veure, jo tinc un munt de selfies. Però no sóc la única: la xarxa em va plena. Blogs, xarxes socials, Instagram, aplicacions de missatgeria... Els utilitzem per explicar què estem fent o a on som, donar testimoni de "jo estic aquí" en esdeveniments importants, per "presumir" de fites personals aconseguides, per ser "simpàtic" amb algú en concret, per fer gràcia, per enviar notícies si fem un viatge en solitari... Resumint. Ho fem, sobretot, per diversió.

El tret més característic del selfie és que sigui evident que es tracta d´un autoretrat fet per un mateix -tot i que ara estan de moda els pals extensibles per fer selfies, en la meva modesta opinió, aquest estri resta autenticitat i gràcia a la tècnica-. Per això, per ser genuí, hauria d´aparèixer el nostre propi braç tibat sostenint el mòbil amb l´objectiu enfocant-nos per capturar la imatge - tot i que això comença a estar en desús-. I en principi, per considerar-se selfie, havia d´aparèixer només el fotògraf, però darrerament està proliferant una nova modalitat, que seria el selfie de grup o el selfie en parella. També és molt comú el selfie mirall, on es pren la fotografia enfocant el mòbil cap al mirall i fins i tot, hi ha qui troba "artístic" que hi aparegui el flash. I com no, s´està estenent com la pólvora el selfie amb connotació sexual -allò de fer-se una autofoto suggerent davant del mirall amb molt poca roba tapant el cos i "amagant" la cara rere el mòbil-. De vegades els selfies que pengen els famosos s´estenen viralment per la Xarxa en qüestió d´hores!

Sigui com sigui, fer aquesta mena de fotos és una opció més: si vols fas selfies i si no t´agraden, no en fas. Això sí, si en fas, tingues en compte algunes cosetes, com ara:

 • Que hi hagi prou llum -si és llum natural millor-.
 • No t´enfoquis mai des d´abaix -perquè quedaràs lleig i apareixeràs amb una "papada" increïble-.
 • Busca el teu "costat bo" - és a dir, practica quin és l´angle que t´afavoreix-.
 • Col.loca la càmera a l´alçada dels ulls.
 • Intenta NO fer-te la foto al bany, a cap bany o al menys que no es vegin pots de sabó, rotllos de paper higiènic, tovalloles brutes, taques de pasta de dents.
 • Intenta que el teu posat sigui natural o com a mínim, divertit: somriu, fes "morritos" i tira un petó, treu la llengua... erò sempre de forma espontània.
 • La mirada és molt important: somriu amb els ulls, expresa´t amb la mirada.

Vinga, anima´t i penja les teves selfies


******* 

Selfie, selfie, selfie!!!


Tengo que reconocerlo. Me encanta. Lo encuentro divertido, refrescante y me gusta sorprender a mis amigos enviándoles un autorretrato de factura propia o bien compartirlo en las redes sociales. Da igual si en la foto salgo muy bien o muy mal: lo que importa es que sea divertida y que quien la vea sonría.

 

A esta tendencia de hacerse una auto foto en cualquier sitio mediante el smartphone, la tableta o la Webcam para luego compartirlo en las redes sociales, se llama SELFIE. Debo puntualizar que la palabra selfie no es exclusiva para referirse a autofotos que se cuelgan en Internet; lo que ocurre es que la palabra se ha popularizado a raíz de la publicación de autorretratos en la red. Tanto es así, que selfie fues escogida como "palabra del año 2013" por el Diccionario Oxford.

Como podéis ver, tengo unos cuantas selfies. Pero no soy la única: la Red está llena de este tipo de fotos. Blogs, redes sociales, Instagram, aplicaciones de mensajería... Las utilizamos para explicar qué estamos haciendo o dónde estamos, dar testimonio de "yo estoy aquí" en eventos importantes, para "presumir" de metas personales alcanzadas, para ser "simpático" con alguien en concreto, para hacer gracia, para enviar noticias si hacemos un viaje en solitario... Resumiendo. Las utilizamos, sobretodo, por diversión . 

El rasgo más característico del selfie es que sea evidente que se trata de un autorretrato hecho por uno mismo -aunque ahora se estèn poniendo de moda los palos extensibles para selfies, en mi modesta opinión, este accesorio resta autenticidad y gracia a la técnica. Por eso, para ser genuína, en la selfie debería aparecer nuestro propio brazo estirado, sosteniendo el móvil con el objetivo enfocándonos para capturar la imagen -aunque os avanzo que esto empieza a estar en desuso- . Y en principio, para ser considerado selfie, debía aparecer sólo el fotógrafo, pero últimamente está proliferando una nueva modalidad, que sería el selfie de grupo o el selfie en pareja. También es muy común el selfie espejo, donde se toma la fotografía enfocando el móvil hacia el espejo e incluso, hay quien encuentra " artístico" que aparezca el flash. Y como no, se está extendiendo como la pólvora el selfie con connotaciones sexuales - eso de hacerse una autofoto sugerente delante del espejo con muy poca ropa tapando el cuerpo y "escondiendo" la cara tras el móvil-. A menudo, los selfies que cuelgan los famosos se extienden viralmente por la Red en cuestión de horas! 

Sea como sea, hacer este tipo de fotos es sólo una opción más: si quieres haces selfies y si no te gustan, no haces. Eso si, si decides hacer, ten en cuenta algunas cosas, como:
 • Que haya suficiente luz -si es luz natural mejor-.
 • No te enfoques nunca desde abajo -quedarás muy feo yparecerá que tienes una "papada increíble-.
 • Busca tu "lado bueno", es decir, practica cuál es el ángulo que te favorece.
 • Coloca la cámara a la altura de los ojos.
 • Intenta NO hacerte estas fotos en el baño, en ningún baño, o al menos que no se vean frascos de jabón, rollos de papel higiénico, toallas sucias, manchas de pasta de dientes, etc.
 • Intenta que tu postura sea natural o como mínimo, divertida: sonríe, haz "morritos" y envía besos, saca la lengua... pero siempre de forma espontánea. 

 • La mirada es muy importante: sonríe con los ojos, exprésate con la mirada.

Venga, anímate y cuelga tus selfies! 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada