divendres, 11 d’octubre de 2013

Síndrome de Wendy
L´altre nit en un sopar parlaven d´aquella amiga que de cop i volta ha desaparegut literalment de les nostres vides perquè ha estat abduïda per la seva relació de parella.

Reconec que això de deixar els amics, coneguts, familiars i companys d´estudis una mica de banda és un error típic de l´adolescència, quan tens el primer amor i perds el món de vista, però ara no em refereixo a aquests casos -que normalment sempre es corregeixen amb l´edat i l´experiència-. Ara em refereixo a les persones adultes, a les amigues que desapareixen. A les que només saben parlar de la seva nova parella. A les que mai tenen temps per a res perquè es dediquen exclusivament a vetllar pel seu nou amor d´una manera malaltissa.

Com de malaltissa? Doncs manifestant una necessitat absoluta de satisfer a la nova parella, que a més a més, quina casualitat, resulta ser un desastre. D´ençà que el va conèixer, la teva amiga es dedica únicament a resoldre els problemes d´ell, oblidant-se fins i tot dels seus propis problemes -i mira que en té uns quants-. I la resta d´amics us ho mireu amb ulls incrèduls perquè no podeu entendre tanta devoció, i menys encara quan es veu d´una hora lluny que el noi en qüestió és el típic Peter Pan que no vol créixer.

Què creieu que està passant? Doncs que la teva amiga s´ha convertit en la Wendy particular del seu nou amor.

I es que la síndrome de Wendy és una conducta que va ser registrada pel psicòleg Dan Kiley al 1983. Kiley afirmava que hi ha individus que no volen crèixer ni assumir les responsabilitats que comporta ser adult - la síndrome de Peter Pan, terme acceptat a la psicologia popular-, i que és molt habitual que busquin la seva pròpia Wendy, perque faci tot allò que ells no fan i perquè assumeixi totes les responsabilitats que ells eviten a tota costa. Qui pateix la síndrome de Wendy -pot ser home o dona, però per raons culturals és més freqüent que sigui dona i per això d´ara en endavant identificaré la Wendy com a dona- difícilment té el control de la seva vida i aleshores, s´enfoca en controlar la vida d´una altra persona. Sovint, l´origen de la síndrome la trobem en el passat familiar de qui el pateix, on aquesta persona es va sentir exclosa, abandonada i desprotegida, de manera que ja adulta, compensa la manca de direcció i protecció assumint el rol de mare en les seves relacions. Les Wendys del món són dependents, tenen una por terrible al rebuig, a no sentir-se estimades, a l´abandonament i per això persegueixen exageradament agradar a la seva parella. Aquesta gran necessitat d´aprovació les mou a convertir-se en imprescindibles - la Wendy té una part clarament manipuladora-. Estan sempre disponibles per al seu Peter Pan, el volen complaure en tots els seus desitjos i s´esforcen perquè res ni ningú no el faci molestar. Val a dir que aquesta síndrome està enfocada a les relacions de parella, però també hi ha nombrosos casos en els quals les Wendys s´obsessionen a complaure els fills - però d´això en parlem un altre dia-. 

El cas és que ja no pots comptar amb la teva amiga i el més curiós de tot es que reflexionant una mica te n´adones que sempre ha estat més o menys així, que a l´obsessió per complaure una parella, li ha succeït l´obsessió per fer-li la vida fàcil a la parella següent. I el pitjor és que ella no ho percep així, ella creu que estima molt, i per tant, qualsevol comentari que li facis al respecte és inútil perquè cau sobre paper mullat. Perquè com a tot, l´única manera de deixar de ser la Wendy implica prendre consciència del problema i tenir ganes de solucionar-ho. Com? Entenent que l´amor no és un deure ni un sacrifici. Deixant de sentir-te responsable dels demés. Abandonant el sentiment de culpa quan no pots resoldre els problemes dels altres. Dedica´t a tu. Cultiva el teu hort. Quan t´agradis tu, ja no hauràs de patir per si li agrades a ell.


**********
La otra noche en una cena hablamos de aquella amiga que de repente ha desaparecido literalmente de nuestras vidas porque ha sido abducida por su relación de pareja .Reconozco que esto de dejar los amigos, conocidos, familiares y compañeros de estudios un poco de lado es un error típico de la adolescencia, cuando tienes el primer amor y pierdes el mundo de vista, pero ahora no me refiero a estos casos -que normalmente siempre se corrigen con la edad y la experiencia-. Ahora me refiero a las personas adultas, a las amigas que desaparecen. A las que sólo saben hablar de su nueva pareja. A las que nunca tienen tiempo para nada porque se dedican exclusivamente a velar por su nuevo amor de una manera enfermiza .Cómo de enfermiza? Pues manifestando una necesidad absoluta de satisfacer a la nueva pareja, que además, qué casualidad, resulta ser un auténtico desastre. Desde que lo conoció, tu amiga se dedica únicamente a resolver los problemas de él, olvidándose incluso de sus propios problemas- y mira que tiene varios-. Y el resto de amigos se lo mira con ojos incrédulos porque no puede entender tanta devoción, y menos aún cuando se ve a la legua que el chico en cuestión es el típico Peter Pan que no quiere crecer.¿Qué cree que está pasando ? Pues que tu amiga se ha convertido en la Wendy particular de su nuevo amor.Y es que el síndrome de Wendy es una conducta que fue registrada por el psicólogo Dan Kiley en 1983. Kiley afirmaba que hay individuos que no quieren crecer ni asumir las responsabilidades que conlleva ser adulto -el síndrome de Peter Pan, término aceptado en la psicología popular - , y que es muy habitual que busquen su propia Wendy, para que haga todo lo que ellos no hacen y para que asuma todas las responsabilidades que ellos evitan a toda costa. Quien padece el síndrome de Wendy -puede ser hombre o mujer, pero por razones culturales es más frecuente que sea mujer y por eso de ahora en adelante identificaré a Wendy como mujer- difícilmente tiene el control de su vida y entonces, se enfoca en controlar la vida de otra persona. A menudo -casi SIEMPRE-, el origen del síndrome lo encontramos en el pasado familiar de quien lo padece, pasado en el que esta persona se sintió excluida, abandonada y desprotegida, por lo que ya adulta, compensa la falta de dirección y protección asumiendo el rol de madre en sus relaciones. Las Wendys del mundo son dependientes, tienen un miedo terrible al rechazo, a no sentirse queridas, al abandono y por eso persiguen exageradamente agradar a su pareja. Esta gran necesidad de aprobación las mueve a convertirse en imprescindibles -Wendy tiene una parte claramente manipuladora-. Está siempre disponible para su Peter Pan, quiere complacerle en todos sus deseos y se esfuerza para que nada ni nadie lo pueda molestar. Cabe decir que este síndrome está enfocado a las relaciones de pareja, pero también hay numerosos casos en los que las Wendys se obsesionan en complacer a los hijos -pero de eso hablamos otro día- .El caso es que ya no puedes contar con tu amiga y lo más curioso de todo es que reflexionando un poco te das cuenta que siempre ha sido más o menos así , que a la obsesión por complacer a una pareja, le ha sucedido la obsesión por hacerle la vida fácil a la pareja siguiente. Y lo peor de todo es que ella no lo percibe así, ella cree que lo que oucurre es que ella ama mucho -más que nadie- y por tanto, cualquier comentario que le hagas al respecto es inútil porque cae sobre papel mojado.  

Porque como en todo, la única manera de dejar de ser Wendy implica tomar conciencia del problema y tener ganas de solucionarlo. ¿Cómo? Entendiendo que el amor no es un deber ni un sacrificio. Dejando de sentirte responsable de los demás. Abandonando el sentimiento de culpa cuando no puedes resolver los problemas de los demás. 

Dedícate a ti. Cultiva tu propio jardín. Ya verás que cuando te gustes tú, ya no tendrás que sufrir por si le gustas a él.Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada