dijous, 19 de desembre de 2013

Overworking


  


 
Imagina´t que t´has fet gran. I que tens un fill. O dos. El cas és que un d´ells, el gran, ja té 24 anys, ha acabat els estudis universitaris i ha trobat una feina a una agència de publicitat. 

Tota la família us sentiu molt orgullosos d´ell, per haver trobat aquesta primera feina, tot i que des del començament us adoneu que treballa moltes hores. Potser massa i tot. Però acabeu pensant que això és lo habitual si vols aprendre una professió i promocionar-te a l´empresa, i li traieu importància al tema. I quan advertiu que gairebé no veieu el vostre fill i que només teniu contacte amb ell només a través del mòbil i de les xarxes socials, penseu que potser n´està fent un gra massa, però com que és jove, fort i aquesta dedicació a la feina és "provisional" fins que es faci seu el lloc de treball, calleu. 

Fins que un dia llegiu al seu twitter un missatge semblant a "porto 30 hores treballant i encara segueixo amb forces".  I ja està. Aquest és el seu darrer missatge a les xarxes socials. I a la vida. Perquè l´endemà els seus companys el troben mort a l´oficina, al davant del seu ordinador. Un podeu imaginar un malson així?. Podeu imaginar quelcom més terrible i més absurd que morir per esgotament laboral en ple segle XXI?.

Doncs aquest malson ja és una realitat.  

Mita Diran era una jove publicista que treballava a la filial d´Indonèsia de l´agència Young&Rubicam i després de publicar un missatge al seu twitter dient que duia 30 hores seguides treballant, va ser trobada morta pels seus companys d´oficina, al davant del seu ordinador. Pel que sembla la noia s´havia queixat reiteradament de l´excés de treball i fins i tot havia publicat al seu blog una entrada amb el títol "Una súplica oberta" a la que comentava com es sentia després d´haver treballat vuit dies seguits sense parar.

Com a causes de la seva mort s´han citat l´overworking -esgotament per excés de treball- combinat amb consum de begudes energètiques i cafeïna. Però aquest cas no és un cas aïllat.

Al Japó ja està reconegut l´estrès laboral com a causa de defunció: es calcula que anualment moren més d´un centenar de treballadors per aquests motius -els denominats karoshi- i es relaciona l´estrès laboral amb els atacs de cor sobtats i els vessaments cerebrals. El fenomen també està arribant a Europa on ens va sobtar la mort d´un jove londinenc de 21 anys que treballava com a becari a una sucursal del Bank of America Merrill Lynch i que va morir després de treballar durant 72 hores seguides. La premsa britànica va assenyalar que el jove estava sotmès a molta pressió per aconseguir els objectius que li havia demanat la seva empresa. Tot i que la majoria de casos d´overworking s´estan enregistrant als països asiàtics i especialment a la Xina, on es calcula que aquest fenomen es cobra 600.000 vides a l´any, sobretot entre els joves amb professions lliberals ja que per mantenir la seva política de producció a baix cost es veuen obligats a augmentar el nivell d´exigència i les hores de treball.

Un estudi recent del Institut Nacional de la Salut del Regne Unit determina que els símptomes relacionats amb l´ansietat laboral augmenten les taxes de mortalitat, no només per infart, sinó també per moltes altres causes. Penseu que la mort d´aquests joves esdevé no només a causa de l´estrès sinó també a causa d una combinació d´actituds secundàries associades a l´esgotament laboral com ara l´increment de consum d´alcohol, de tabac, de begudes energètiques i cafeïna, aliments poc saludables... 

Evidentment morir a causa de l´overworking no és la norma, però el que sí que s´està generalitzant és l´excés de treball i la pressió laboral, que en la majoria de casos comporta diferents malalties als treballadors, com ara depressió, ansietat i insomni, malalties relacionades amb els ossos i amb els músculs, pèrdua de visió, pèrdua i molèsties a l´oïda.
Tot plegat ens obliga a fer una reflexió. 

No havíem quedat que l´esclavitud de l´home per l´home havia estat abolida? Quin tipus de societat és aquest que mata els nostres joves per estrès i esgotament laboral? Per què l´excés de treball s´ha convertit en la norma en el món laboral quan resulta que la gran majoria de països té unas taxes d´atur hiper altes? Per què encara no hem après a dir NO col.lectivament? Per què som tan competitius? Per què ens explotem els uns als altres? Per ens importa tant el "prestigi" laboral? Què ho fa que una persona del segle XXI, jove i amb estudis no es rebel.li quan adverteix que li estan esprement l´ànima? Què no es prou important la VIDA?


Intenta amb totes les teves forces només treballar  per viure, i viure només per a tu.


********


Imagínate que ya eres mayor. Y que tienes un hijo. O dos. El caso es que uno de ellos, el mayor, ya tiene 24 años, ha terminado los estudios universitarios y ha encontrado un trabajo en una agencia de publicidad.

Toda la familia estáis muy orgullosos de él, por haber encontrado este primer trabajo, aunque desde el principio observáis que trabaja muchas horas. Quizás demasiadas. Pero acabáis pensando que esto es lo habitual si quieres aprender una profesión y promocionarte en la empresa, así que le restáis importancia al tema. Y cuando os dais cuenta de que casi no veis a vuestro hijo y que sólo tenéis contacto con él a través del móvil y de las redes sociales, pensáis que quizá está exagerando un poco demasiado, pero como es joven, fuerte y esta dedicación al trabajo es "provisional" -hasta que haga suyo el puesto de trabajo-, calláis.


Hasta que un día leéis en su twitter un mensaje similar a "llevo 30 horas trabajando y aún sigo con fuerzas" . Y ya está. Este es su último mensaje en las redes sociales. Y en la vida. Porque al día sus compañeros lo encuentran muerto en la oficina, delante de su ordenador. Os podéis imaginar una pesadilla así? . Podéis imaginarse algo más terrible y más absurdo que morir por agotamiento laboral en pleno siglo XXI?.


Pues esta pesadilla ya es una realidad.

Mita Diran era una joven publicista que trabajaba en la filial indonesa de la agencia Young & Rubicam y después de publicar un mensaje en su twitter diciendo que llevaba 30 horas seguidas trabajando, fue hallada muerta por sus compañeros de trabajo, frente a su ordenador. Al parecer la chica se había quejado reiteradamente del exceso de trabajo e incluso había publicado en su blog una entrada bajo el título "Una súplica abierta" en la que comentaba cómo se sentía después de haber trabajado ocho días seguidos sin parar.


Como causas de su muerte se han citado el overworking -agotamiento por exceso de trabajo- combinado con el consumo de bebidas energéticas y cafeína.  


Y este caso no es un caso aislado.

En Japón ya está reconocido el estrés laboral como causa de fallecimiento: se calcula que anualmente mueren más de un centenar de trabajadores por estos motivos -los denominados karoshi- y se relaciona el estrés laboral con los ataques repentinos al corazón y los derrames cerebrales. El fenómeno también está llegando a Europa donde nos sorprendió la muerte de un joven londinense de 21 años que trabajaba como becario en una sucursal del Bank of America Merrill Lynch y que murió después de trabajar durante 72 horas seguidas. La prensa británica señaló que el joven estaba sometido a mucha presión para conseguir los objetivos que le había pedido su empresa. Aunque la mayoría de casos de overworking están registrados en los países asiáticos y especialmente en China, donde se calcula que este fenómeno se cobra 600.000 vidas al año, sobre todo entre los jóvenes con profesiones liberales ya que para mantener su política de producción a bajo coste se ven obligados a aumentar el nivel de exigencia y las horas de trabajo.Un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud del Reino Unido determina que los síntomas relacionados con la ansiedad laboral aumentan las tasas de mortalidad, no sólo por infarto, sino también para muchas otras causas. Pensad que la muerte de estos jóvenes se debe no sólo a causa del estrés, sino también a causa de una combinación de actitudes secundarias asociadas al agotamiento laboral como el incremento de consumo de alcohol, de tabaco, de bebidas energéticas y cafeína, alimentos poco saludables ... 


Evidentemente morir a causa del overworking no es la norma, pero lo que sí se está generalizando es el exceso de trabajo y la presión laboral, que en la mayoría de casos conlleva diferentes enfermedades a los trabajadores, tales como depresión, ansiedad e insomnio, enfermedades relacionadas con los huesos y con los músculos, pérdida de visión, pérdida y molestias en el oído. 

Todo ello obliga a una reflexión.

No habíamos quedado que la esclavitud del hombre por el hombre había sido abolida? ¿Qué tipo de sociedad es esta que mata a nuestros jóvenes por estrés y agotamiento laboral? ¿Por qué el exceso de trabajo se ha convertido en la norma en el mundo laboral cuando resulta que la gran mayoría de países tiene unas tasas de paro hiper altas? ¿Por qué aún no hemos aprendido a decir NO colectivamente? ¿Por qué somos tan competitivos? Por qué nos explotamos los unos a los otros? Por nos importa tanto el "prestigio" laboral? Qué hace que una persona del siglo XXI, joven y con estudios, no se rebele al advertir que le están exprimiendo el alma? ¿Qué no es suficientemente importante la VIDA? Intenta con todas tus fuerzas trabajar sólo para vivir, y vivir sólo para ti.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada